Le Marche

Středoitalská oblast Le Marche leží na březích Jadranského moře a je téměř ohraničená Apeninským pohořím. Jde převážně o hornatý či kopcovitý terén a díky odlišným typům podnebí v různých částech regionu jsou i vína vypěstovaná v Le Marche velmi různorodá.

Cena
0
0