Pogni

Jak Boccaccio napsal ve svém Dekameronu, v okolí Certalda se pěstují hrozny, ze kterých se dělá nejlepší víno, které kdy pil. I dnes zde tato tradice výroby vína z Chianti pokračuje. Cena
145
399